Chu Teh-Chun                                                 Chu Teh-Chun                                                        T'ang Haywen                                       

                               Sei Koyanagi                                                              Akira Kurosawa                                                       Li Kai                                                       

                                    Liu Ye                                                                  Liu Ye                                                         Naondo Nakamura                                                

                                   Zao Wou-Ki                                                                Zao Wou-Ki                                                        Zao Wou-Ki                                                

                      Zao Wou-Ki                                                        Zao Wou-Ki                                                       Zao Wou-Ki                         

                                    Zao Wou-Ki                                                       Zao Wou-Ki                                                              Zao Wou-Ki                            

                                                                                                                               

                                                       Huang Yongyu                      

  • w-facebook
  • Twitter Clean
Zao Wou-Ki (CHINESE/FR,1920-2013)

Petit Jardin (Small Garden), 1956 Lithograph printed in 6 colors on Rives paper 45.5 x 56.3 cm Signed, dated and numbered 190/200 Printed by E. and J. Desjobert, Paris Published by l’Oeuvre Gravée, Zurich Agerup no. 99